🔊 بسم الله الرحمن الرحیم پاسخ استاد رائفی پور به شبهه ، آیا انسان تحت تاثیر هر مواد مخدری، ناخودآگاهش باز تر میشه ؟ مدت : 00:05:00 حجم: 2.5 مگابایت @masafiran


🔊
بسم الله الرحمن الرحیم
پاسخ استاد رائفی پور به شبهه ، آیا انسان تحت تاثیر هر مواد مخدری، ناخودآگاهش باز تر میشه ؟
مدت : 00:05:00
حجم: 2.5 مگابایت
@masafiran