📢 بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی استاد رائفی پور مسجد الزهرا تبریز موضوع: حادثه منا تاریخ : یکشنبه 19مهر1394 ساعت شروع برنامه: بعد از نماز مغرب و اعشا مکان: آذربایجان شرقی ،تبریز ،شهرک باغ میشه ،مسجد الزهرا @masafiran


📢
بسم الله الرحمن الرحیم
سخنرانی استاد رائفی پور مسجد الزهرا تبریز
موضوع: حادثه منا
تاریخ : یکشنبه 19مهر1394
ساعت شروع برنامه: بعد از نماز مغرب و اعشا
مکان: آذربایجان شرقی ،تبریز ،شهرک باغ میشه ،مسجد الزهرا
@masafiran