📢 بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی استاد رائفی پور امام زاده سید محمد مراغه موضوع: حادثه منا تاریخ : شنبه 18مهر1394 ساعت شروع برنامه: 19:30 مکان: آذربایجان شرقی ،مراغه ،خیابان امام خمینی (ره) ،امام زاده سید محمد @masafiran


📢
بسم الله الرحمن الرحیم
سخنرانی استاد رائفی پور امام زاده سید محمد مراغه
موضوع: حادثه منا
تاریخ : شنبه 18مهر1394
ساعت شروع برنامه: 19:30
مکان: آذربایجان شرقی ،مراغه ،خیابان امام خمینی (ره) ،امام زاده سید محمد
@masafiran