🔊 دانلود سخنرانی استاد رائفی پور آسیب های رسانه 22شهریور 94 اردبیل مدت: 85دقیقه لینک با حجم 14مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Ardabil/Ardabil%20-/Ardabil1394/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-06-22-Ardebil-AsibhayeResane-24kbps.MP3 لینک با حجم 49مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Ardabil/Ardabil%20-/Ardabil1394/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-06-22-Ardebil-AsibhayeResane-80kbps.MP3 @MASAFIRAN


🔊
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور آسیب های رسانه
22شهریور 94 اردبیل
مدت: 85دقیقه

لینک با حجم 14مگابایت

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Ardabil/Ardabil%20-/Ardabil1394/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-06-22-Ardebil-AsibhayeResane-24kbps.MP3

لینک با حجم 49مگابایت

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Ardabil/Ardabil%20-/Ardabil1394/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-06-22-Ardebil-AsibhayeResane-80kbps.MP3

@MASAFIRAN