جنگنده‌های سعودی در حمله به یمن از بمبهای خوشه ای استفاده می‌کنند.   به گزارش مصاف، خبرنگار شبکه العالم خاطرنشان کرد که عربستان در حملات اخیر خود به مناطق غربی شهر "مأرب"، بمبهای خوشه ای به کار برده است. یک منبع محلی گفت، جنگنده های سعودی بیش از 25 بار به مناطق "المصاریه"، "الجفینه" و "ایدات الراء" در مأرب حمله کردند. به گفته این منبع، پس از این حملات انفجارهای شدیدی در این مناطق روی داد. این حملات پس از ناکامی های متجاوزان سعودی در پیشروی در اطراف شهر مأرب صورت گرفته است. جنگنده های سعودی همچنین مناطقی از شرق و جنوب صنعا پایتخت یمن را نیز بمباران کردند.  


جنگنده‌های سعودی در حمله به یمن از بمبهای خوشه ای استفاده می‌کنند.

 

به گزارش مصاف، خبرنگار شبکه العالم خاطرنشان کرد که عربستان در حملات اخیر خود به مناطق غربی شهر "مأرب"، بمبهای خوشه ای به کار برده است.
یک منبع محلی گفت، جنگنده های سعودی بیش از 25 بار به مناطق "المصاریه"، "الجفینه" و "ایدات الراء" در مأرب حمله کردند.
به گفته این منبع، پس از این حملات انفجارهای شدیدی در این مناطق روی داد.
این حملات پس از ناکامی های متجاوزان سعودی در پیشروی در اطراف شهر مأرب صورت گرفته است.
جنگنده های سعودی همچنین مناطقی از شرق و جنوب صنعا پایتخت یمن را نیز بمباران کردند.