📢🏢 نزدیک ترین مترو به محل برگزاری سخنرانی ۱۵ مهر 👆مترو تجریش میباشد جهت رفاه مهمانان گرامی اتوبوس هایی از ساعت۱۴:۰۰ در محل های: مترو تجریش چهار راه پارک وی خیابان یمن مستقر میباشند و ساعت ۱۴:۳۰به سمت محل برگزاری همایش حرکت خواهند کرد... ضمنانا اتوبوس ها بعد از همایش در مسیر برگشت نیز در خدمت مهمانان خواهند بود. @masafiran


📢🏢
نزدیک ترین مترو به محل برگزاری سخنرانی ۱۵ مهر 👆مترو تجریش میباشد

جهت رفاه مهمانان گرامی اتوبوس هایی از ساعت۱۴:۰۰
در محل های:
مترو تجریش
چهار راه پارک وی
خیابان یمن

مستقر میباشند و ساعت ۱۴:۳۰به سمت محل برگزاری همایش حرکت خواهند کرد...

ضمنانا اتوبوس ها بعد از همایش در مسیر برگشت نیز در خدمت مهمانان خواهند بود.
@masafiran