📢 بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع مقاومت تا ظهور تاریــــخ: چهارشنبه 15 مهـــر 1394 ساعت مراســــم: 15:00 مکان:تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، سالن همایش امام علی (ع) @masafiran


📢
بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی استاد رائفی پور
با موضوع مقاومت تا ظهور

تاریــــخ: چهارشنبه 15 مهـــر 1394
ساعت مراســــم: 15:00
مکان:تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، سالن همایش امام علی (ع)
@masafiran