🔊 دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در یادواره شهدای افغانستان ( لشگر فاطمیون) تهران 1394/07/04 مدت : 19 دقیقه لینک کیفیت موبایلی : حجم 3 مگ http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/1394-07/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-04-Tehran-YadvareShohadayeAfgahnestan-24kbps.MP3 لینک کیفیت عالی حجم 11 مگ http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/1394-07/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-04-Tehran-YadvareShohadayeAfgahnestan-80kbps.MP3 @masafiran


🔊
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور در یادواره شهدای افغانستان ( لشگر فاطمیون)
تهران 1394/07/04
مدت : 19 دقیقه
لینک کیفیت موبایلی : حجم 3 مگ
http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/1394-07/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-04-Tehran-YadvareShohadayeAfgahnestan-24kbps.MP3
لینک کیفیت عالی حجم 11 مگ http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/1394-07/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-04-Tehran-YadvareShohadayeAfgahnestan-80kbps.MP3
@masafiran