🔊 دانلود صوتی سخنرانی استاد رائفی پور موضوع : جنگ دیروزجنگ امروز ۹۷دقیقه ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ بیجار فایل حجم کم ۱۶مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Kordestan/Bijar/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-06-19-JangDirozJangEmroz-Bijar-24kbps.MP3 فایل حجم بالا ۵۶مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Kordestan/Bijar/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-06-19-JangDirozJangEmroz-Bijar-80kbps.MP3


🔊
دانلود صوتی سخنرانی استاد رائفی پور
موضوع : جنگ دیروزجنگ امروز
۹۷دقیقه
۱۳۹۴/۰۶/۱۹
بیجار

فایل حجم کم ۱۶مگابایت
http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Kordestan/Bijar/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-06-19-JangDirozJangEmroz-Bijar-24kbps.MP3
فایل حجم بالا ۵۶مگابایت
http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Kordestan/Bijar/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-06-19-JangDirozJangEmroz-Bijar-80kbps.MP3