فیسبوک این کاریکاتور رو از اکانت یک پیج پر طرفدار ریموو کرد فیسبوکی که ادعای آزادی بیانش گوش همرو کر کرده فیسبوکی که تا چشم کار میکنه توش پیج ضد ایرانی و ضد قرآن و فحش به ایرانی و کاریکاتور هایی مرتبط با مسولان ایرانیه فیسبوکی که کمک کرد به باز نشر کاریکاتور پیامبر اما جلو این کاریکاتور که حقیقتیو بیان میکنه که همه دنیا میدونن، وایساد ببینین تو چه فضای مجازیه کثیفی داریم فعالیت میکنیم همه چیزش جهت داره و اگه چیزی میبینید بدونین هدفی درش هست با اونکه فن پیج سیک مایند تو فیسبوک بزرگتر از اینستاگرامه اما هیچ تمایلی به فعالیت درش ندارم و به زودی یه فکره اساسی راجبش خواهم کرد، با اونکه همین اینستاگرام هم ماله فیسبوکه و تمام این شبکه ها هدفشون یکیه. هوشیار باشید.


فیسبوک این کاریکاتور رو از اکانت یک پیج پر طرفدار ریموو کرد
فیسبوکی که ادعای آزادی بیانش گوش همرو کر کرده
فیسبوکی که تا چشم کار میکنه توش پیج ضد ایرانی و ضد قرآن و فحش به ایرانی و کاریکاتور هایی مرتبط با مسولان ایرانیه
فیسبوکی که کمک کرد به باز نشر کاریکاتور پیامبر اما جلو این کاریکاتور که حقیقتیو بیان میکنه که همه دنیا میدونن، وایساد
ببینین تو چه فضای مجازیه کثیفی داریم فعالیت میکنیم
همه چیزش جهت داره و اگه چیزی میبینید بدونین هدفی درش هست
با اونکه فن پیج سیک مایند تو فیسبوک بزرگتر از اینستاگرامه اما هیچ تمایلی به فعالیت درش ندارم و به زودی یه فکره اساسی راجبش خواهم کرد، با اونکه همین اینستاگرام هم ماله فیسبوکه و تمام این شبکه ها هدفشون یکیه.
هوشیار باشید.