📢 بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی استاد رائفی پور مجتمع فرهنگی امیرالمومنین(ع) موضوع: تحولات منطقه و شفافیت تاریخ : 11 و 12 مهر ۱۳۹۴ ساعت: ۱۹:۳۰ مکان: مشهد مقدس - خیابان فداییان اسلام 14 -مجتمع فرهنگی امیرالمومنین(ع) @masafiran


📢
بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانی استاد رائفی پور مجتمع فرهنگی امیرالمومنین(ع)

موضوع: تحولات منطقه و شفافیت

تاریخ : 11 و 12 مهر ۱۳۹۴
ساعت: ۱۹:۳۰
مکان: مشهد مقدس - خیابان فداییان اسلام 14 -مجتمع فرهنگی امیرالمومنین(ع)
@masafiran