🔊 دانلود صوتی سخنرانی استاد رائفی پور موضوع : آداب دعا ۶۲دقیقه ۱۳۹۴/۰۶/۱۵ مسجد الهادی تهران فایل حجم کم 10مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/MasjedAlhadi/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-06-15-AdabDoakardan-MasjedAlhadi-24kbps.MP3 فایل حجم بالا 35مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/MasjedAlhadi/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-06-15-AdabDoakardan-MasjedAlhadi-80kbps.MP3


🔊
دانلود صوتی سخنرانی استاد رائفی پور
موضوع : آداب دعا
۶۲دقیقه
۱۳۹۴/۰۶/۱۵
مسجد الهادی تهران

فایل حجم کم 10مگابایت
http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/MasjedAlhadi/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-06-15-AdabDoakardan-MasjedAlhadi-24kbps.MP3

فایل حجم بالا 35مگابایت
http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/MasjedAlhadi/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-06-15-AdabDoakardan-MasjedAlhadi-80kbps.MP3