اخیرا متنی منتسب به استاد رائفی پور مربوط به این که ظهور تا سه سال آینده اتفاق خواهد افتاد.. در فضای مجازی در حال تکثیر است. ایشان صراحتا این موضوع را تکذیب کردند و اعلام داشتند که این مطلب کاملا انحرافی و کذب می باشد. در صورت مشاهده حتما این موضوع را تذکر دهید.


اخیرا متنی منتسب به استاد رائفی پور مربوط به این که ظهور تا سه سال آینده اتفاق خواهد افتاد.. در فضای مجازی در حال تکثیر است.
ایشان صراحتا این موضوع را تکذیب کردند و اعلام داشتند که این مطلب کاملا انحرافی و کذب می باشد. در صورت مشاهده حتما این موضوع را تذکر دهید.