🔊 دانلود سخنرانی استاد رائفی پور 27مهر موضوع:از کربلا تا تهران تهران زمان: 01:02:00 10.9مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Moharam1394/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-27-Tehran-AzTehranTaKarbala-24kbps.mp3 35 مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Moharam1394/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-27-Tehran-AzTehranTaKarbala-80kbps.mp3 @masafiran @news_maasf


🔊
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور 27مهر
موضوع:از کربلا تا تهران
تهران
زمان: 01:02:00

10.9مگابایت
http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Moharam1394/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-27-Tehran-AzTehranTaKarbala-24kbps.mp3


35 مگابایت

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/Moharam1394/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-27-Tehran-AzTehranTaKarbala-80kbps.mp3


@masafiran
@news_maasf