✉ بسم الله الرحمن الرحیم یکی از اساسی ترین عبارت هایی که در زیارت عاشورا بارها تکرار میشود عبارت "مصیبت"است که برای اباعبدالله الحسین(ع) و اهل بیت و اصحاب ایشان وارد شده است. عبارت "مصیبت" دو وجه دارد: وجه اول مصیبت این است ما در خیلی زمان ها ومکان ها خودمان را شریک درغم می کنیم یعنی از لفظ و ضمیری استفاده می کنیم (ضمیر متکلم وحده). یعنی می گوییم "بمصابی"یعنی مصیبت من" با وجود این که 1400سال با حضرت فاصله داریم . چطور می شود که مصیبت اباعبدالله الحسین(ع) را مصیبت خودمان می دانیم؟ وجه دوم ماجرای کربلا بزرگی این مصیبت است .این مصیبت ،مصیبت عادی نیست "لقد عظم مصابی بکم" . چرا ما از "یا لیتنا کنا معکم"استفاده می کنیم ؟ (ای کاش ما با شما بودیم). آیا با این ای کاش گفتن ما داریم ادعایی میکنیم ؟ قطعا ما در آنجا نیستیم تا کشته شویم . ما داریم نذر و درخواست می کنیم ،داریم روحمان را پرواز می دهیم تا خودمان را در روز عاشورا در یاری حضرت ببینیم. آیا اتفاقی می افتد؟سوال دیگری که بنده می خواهم در این جا بپرسم و جواب بدهم این است که آیا چنین درخواستی می تواند اثری داشته باشد؟ ودومین سوال این است که چرا باید اشک بر اباعبدالله الحسین (ع)پاک کننده ذنوب باشد؟ روزی امیرالمومنین علی(ع) بر حضرت زینب(س) در کوفه وارد شدند. حضرت زینب(س) در کوفه برای خانم ها درس تفسیر برگزار می کردند. زمانی که امیرالمومنین علی(ع) داخل شدند حضرت زینب(س) درس را قطع کردند. حضرت علی(ع) دلیل این کار را از دخترشان پرسیدند. حضرت زینب(س) عرضه داشتند : وقتی شما که بزرگ مفسر قرآن هستید وشما باب علم نبی هستید من زینب چه چیز برای گفتن دارم ؟ حضرت علی(ع) فرمودند : ادامه بده. حضرت زینب(س) درحال تفسیر سوره مریم بودند. حضرت علی(ع) فرمودند : دخترم چرا آیات اول سوره مریم را تفسیر نکردید؟ حضرت زینب(س) عرضه داشتند:نمی دانم. از حروف مقطعه است.(کهیعص)می گویند حروف مقطعه سری بین خداوند با پیامبر و اولیاء است. حضرت علی(ع) شروع به گریه کردند. حضرت زینب(س) فرمودند: پدر چه اتفاقی افتاده است؟ حضرت فرمودند: این داستان،داستان تواست. "کهیعص"این پنج حرف داستان تو است. روایت شده مردی قمی به خدمت امام حسن عسکری(ع) می رسد در زمانی که در کنار امام حسن عسکری(ع) کودک سه ساله حضور داشتند. کودک موهای خود را فرق وسط باز کرده است ، خال سیاهی بر گونه دارد، و بسیار زیبا است. این فرد 40سوال از حضور امام حسن عسکری(ع) داشته اند و می خواسته تمام سوال ها را از امام بپرسد. می گویند این40 سوال بسیار عجیب وغریب بوده است. برای اولین بار در آن روز بسیاری از مسائل رمزگشایی شده است که در هیچ مکانی درباره آن سخن نگفته شده است. فرد قمی می گوید من یکی از این سوال ها را از کودک سه ساله که آقا حجه بن الحسن العسکری(عج) بودند پرسیدم . امام حسن عسکری(ع) گذاشتند تا کودک جواب بدهد تا همه بفهمند که امام بعدی کیست؟ فرد قمی از "کهیعص" پرسید: عبارت دقیقی که آقا صاحب الزمان(عج) درسن سه سالگی درجواب سوال پاسخ می دهند. این سوال و پاسخ درشرح و بسط مطلبی است که حضرت علی(ع) به حضرت زینب (س) فرمودند. آقا صاحب الزمان(عج) فرمودند: داستان جد ما اباعبدالله الحسین(ع) است .("ک"یعنی کربلا/"ه یعنی هلاکت العطره /"ی یعنی یزید/"ع یعنی عطش/و"ص یعنی صبر"). طبعا امیرالمومنین علی(ع) حرف "ص" را به حضرت زینب نسبت داده اند. @masafiran @news_masafبسم الله الرحمن الرحیم
یکی از اساسی ترین عبارت هایی که در زیارت عاشورا بارها تکرار میشود عبارت "مصیبت"است که برای اباعبدالله الحسین(ع) و اهل بیت و اصحاب ایشان وارد شده است. عبارت "مصیبت" دو وجه دارد: وجه اول مصیبت این است ما در خیلی زمان ها ومکان ها خودمان را شریک درغم می کنیم یعنی از لفظ و ضمیری استفاده می کنیم (ضمیر متکلم وحده). یعنی می گوییم "بمصابی"یعنی مصیبت من" با وجود این که 1400سال با حضرت فاصله داریم . چطور می شود که مصیبت اباعبدالله الحسین(ع) را مصیبت خودمان می دانیم؟ وجه دوم ماجرای کربلا بزرگی این مصیبت است .این مصیبت ،مصیبت عادی نیست "لقد عظم مصابی بکم" . چرا ما از "یا لیتنا کنا معکم"استفاده می کنیم ؟ (ای کاش ما با شما بودیم). آیا با این ای کاش گفتن ما داریم ادعایی میکنیم ؟ قطعا ما در آنجا نیستیم تا کشته شویم . ما داریم نذر و درخواست می کنیم ،داریم روحمان را پرواز می دهیم تا خودمان را در روز عاشورا در یاری حضرت ببینیم. آیا اتفاقی می افتد؟سوال دیگری که بنده می خواهم در این جا بپرسم و جواب بدهم این است که آیا چنین درخواستی می تواند اثری داشته باشد؟ ودومین سوال این است که چرا باید اشک بر اباعبدالله الحسین (ع)پاک کننده ذنوب باشد؟ روزی امیرالمومنین علی(ع) بر حضرت زینب(س) در کوفه وارد شدند. حضرت زینب(س) در کوفه برای خانم ها درس تفسیر برگزار می کردند. زمانی که امیرالمومنین علی(ع) داخل شدند حضرت زینب(س) درس را قطع کردند. حضرت علی(ع) دلیل این کار را از دخترشان پرسیدند. حضرت زینب(س) عرضه داشتند : وقتی شما که بزرگ مفسر قرآن هستید وشما باب علم نبی هستید من زینب چه چیز برای گفتن دارم ؟ حضرت علی(ع) فرمودند : ادامه بده. حضرت زینب(س) درحال تفسیر سوره مریم بودند. حضرت علی(ع) فرمودند : دخترم چرا آیات اول سوره مریم را تفسیر نکردید؟ حضرت زینب(س) عرضه داشتند:نمی دانم. از حروف مقطعه است.(کهیعص)می گویند حروف مقطعه سری بین خداوند با پیامبر و اولیاء است. حضرت علی(ع) شروع به گریه کردند. حضرت زینب(س) فرمودند: پدر چه اتفاقی افتاده است؟ حضرت فرمودند: این داستان،داستان تواست. "کهیعص"این پنج حرف داستان تو است. روایت شده مردی قمی به خدمت امام حسن عسکری(ع) می رسد در زمانی که در کنار امام حسن عسکری(ع) کودک سه ساله حضور داشتند. کودک موهای خود را فرق وسط باز کرده است ، خال سیاهی بر گونه دارد، و بسیار زیبا است. این فرد 40سوال از حضور امام حسن عسکری(ع) داشته اند و می خواسته تمام سوال ها را از امام بپرسد. می گویند این40 سوال بسیار عجیب وغریب بوده است. برای اولین بار در آن روز بسیاری از مسائل رمزگشایی شده است که در هیچ مکانی درباره آن سخن نگفته شده است. فرد قمی می گوید من یکی از این سوال ها را از کودک سه ساله که آقا حجه بن الحسن العسکری(عج) بودند پرسیدم . امام حسن عسکری(ع) گذاشتند تا کودک جواب بدهد تا همه بفهمند که امام بعدی کیست؟ فرد قمی از "کهیعص" پرسید: عبارت دقیقی که آقا صاحب الزمان(عج) درسن سه سالگی درجواب سوال پاسخ می دهند. این سوال و پاسخ درشرح و بسط مطلبی است که حضرت علی(ع) به حضرت زینب (س) فرمودند. آقا صاحب الزمان(عج) فرمودند: داستان جد ما اباعبدالله الحسین(ع) است .("ک"یعنی کربلا/"ه یعنی هلاکت العطره /"ی یعنی یزید/"ع یعنی عطش/و"ص یعنی صبر"). طبعا امیرالمومنین علی(ع) حرف "ص" را به حضرت زینب نسبت داده اند.
@masafiran
@news_masaf