🔊 دانلود سخنرانی استاد رائفی پور یادواره شهدا تهران یکشنبه 5 مهر ماه 1394 57دقیقه 10مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/1394-07/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-05-Tehran-YadvareShohadayeParkAndishe-24kbps.MP3 32مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/1394-07/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-05-Tehran-YadvareShohadayeParkAndishe-80kbps.MP3 @masafIRAN @NEWS_MASAF


🔊
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور یادواره شهدا
تهران
یکشنبه 5 مهر ماه 1394
57دقیقه

10مگابایت
http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/1394-07/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-05-Tehran-YadvareShohadayeParkAndishe-24kbps.MP3

32مگابایت

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Tehran/Tehran%20-/1394-07/www.masaf.ir-OstadRaefipur-94-07-05-Tehran-YadvareShohadayeParkAndishe-80kbps.MP3

@masafIRAN
@NEWS_MASAF