📢 بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی استاد رائفی پور دانشگاه آزاد رودهن موضوع:ویژگی دوران آخرالزمان ورود فقط برای دانشجویان آزاد میباشد تاریخ : یکشنبه 26 مهر1394 ساعت شروع برنامه:10:00 صبح مکان: تهران - رودهن - دانشگاه آزاد رودهن - سالن همایش های دانشکده علوم پایه @masafiran @news_masaf


📢
بسم الله الرحمن الرحیم
سخنرانی استاد رائفی پور دانشگاه آزاد رودهن
موضوع:ویژگی دوران آخرالزمان
ورود فقط برای دانشجویان آزاد میباشد
تاریخ : یکشنبه 26 مهر1394
ساعت شروع برنامه:10:00 صبح
مکان: تهران - رودهن - دانشگاه آزاد رودهن - سالن همایش های دانشکده علوم پایه
@masafiran
@news_masaf