🔊 دانلود سخنرانی استاد رائفی پور 24 مهر1394 هیئت فاطمیون کرج -شیرخوارگان حسینی -27دقیقه -9مگابایت http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Alborz/Karaj/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-1394-07-24-Karaj-shirrkharegan-64kbps.MP3 @masafiran @news_masaf


🔊
دانلود سخنرانی استاد رائفی پور
24 مهر1394
هیئت فاطمیون کرج
-شیرخوارگان حسینی
-27دقیقه
-9مگابایت

http://dl.masaf.ir/Ba-Ostad/Sokhanrani/Sayer-Hamyashha/Alborz/Karaj/www.masaf.ir-OstadRaefiPour-1394-07-24-Karaj-shirrkharegan-64kbps.MP3

@masafiran
@news_masaf