📢 بسم الله الرحمن الرحیم سخنرانی استاد رائفی پور کهف الشهدا موضوع: از تهران تا کربلا تاریخ :دوشنبه 27 مهر الی جمعه 1 آبان 1394 ساعت شروع برنامه:20:30 ورود برای عموم آزاد میباشد مکان:تهران ، ولنجک انتهای بلوار دانشجو خیابان البرز @masafiran @news_masaf


📢
بسم الله الرحمن الرحیم
سخنرانی استاد رائفی پور کهف الشهدا
موضوع: از تهران تا کربلا
تاریخ :دوشنبه 27 مهر الی جمعه 1 آبان 1394
ساعت شروع برنامه:20:30
ورود برای عموم آزاد میباشد
مکان:تهران ، ولنجک انتهای بلوار دانشجو خیابان البرز
@masafiran
@news_masaf