سلام از دوستانی که اطلاع دارند میخوام بپرسم آیا میشه رشته ارشد و دکتری با لیانس متفاوت باشه؟ یا اینکه تو مقطع ارشد میشه تغییر رشته داد؟
سلام از دوستانی که اطلاع دارند میخوام بپرسم آیا میشه رشته ارشد و دکتری با لیانس متفاوت باشه؟
یا اینکه تو مقطع ارشد میشه تغییر رشته داد؟