سلام دوستان توصيه نامه مهمه از استادي باشه كه چند تا درس باهاشون پاس كرده باشيم و همينطور نمره ي اون درسا بالا باشه؟
سلام دوستان
توصيه نامه مهمه از استادي باشه كه چند تا درس باهاشون پاس كرده باشيم و همينطور نمره ي اون درسا بالا باشه؟
سلام دوستان
توصيه نامه مهمه از استادي باشه كه چند تا درس باهاشون پاس كرده باشيم و همينطور نمره ي اون درسا بالا باشه؟
نه مهم نیست
نه مهم نیست
پس چه موردي اهميت داره؟
پس چه موردي اهميت داره؟
الزاما هم نباید درس باهاش داشته باشین. اگر قبول کنه بنویسه که باهاش کار کردین و اینا تمومه. ولی درس باش داشته باشین بهتره.
الزاما هم نباید درس باهاش داشته باشین. اگر قبول کنه بنویسه که باهاش کار کردین و اینا تمومه. ولی درس باش داشته باشین بهتره.
ممنون از راهنماييتون
الزاما هم نباید درس باهاش داشته باشین. اگر قبول کنه بنویسه که باهاش کار کردین و اینا تمومه. ولی درس باش داشته باشین بهتره.
اگه استادی واست ریکام مینویسه که باهاش درس نداشتی، اصلا چه ارزشی داره اون؟؟
اگه استادی واست ریکام مینویسه که باهاش درس نداشتی، اصلا چه ارزشی داره اون؟؟
اول اینکه اون ها نمیدونن شما چه درسی رو با کی پاس کردین. بعدش هم میتونه بنویسه که روی یه ریسرچ یا مقاله باهام کار کرده و پتانسیل داشته و اینا