اگه اجاره نامه صوری نباشه وکد رهگیری هم داشته باشه ولی تو بنگاه تنظیم شده باشه نه دفتر خونه مشکلی نداره یا حتما باید تو دفتر خونه تنظیم بشه؟
اگه اجاره نامه صوری نباشه وکد رهگیری هم داشته باشه ولی تو بنگاه تنظیم شده باشه نه دفتر خونه مشکلی نداره یا حتما باید تو دفتر خونه تنظیم بشه؟
اگه اجاره نامه صوری نباشه وکد رهگیری هم داشته باشه ولی تو بنگاه تنظیم شده باشه نه دفتر خونه مشکلی نداره یا حتما باید تو دفتر خونه تنظیم بشه؟
حتما بايد محضري باشه. اتفاقا اصلا نيازي به بنگاه نيست
حتما بايد محضري باشه. اتفاقا اصلا نيازي به بنگاه نيست
ممنون
اگه اجاره نامه صوری نباشه وکد رهگیری هم داشته باشه ولی تو بنگاه تنظیم شده باشه نه دفتر خونه مشکلی نداره یا حتما باید تو دفتر خونه تنظیم بشه؟
دارالترجمه فقط محضری رو ترجمه میکنه ، اما برای اطمینان میگه باید بنگاهی هم باشه تا تایید شه
همون اجاره نامه بنگاهی تونو ببرید محضر بگید بنویسه