برا همسرمم باید یه bs جدا بگیرم یا نه همین مال خودم کافیه؟

برا همسرمم باید یه bs جدا بگیرم یا نه همین مال خودم کافیه؟
برا همسرمم باید یه bs جدا بگیرم یا نه همین مال خودم کافیه؟
این یکی چی بعدا معلوم میشه تو پروسه ویزا یا ..؟
این یکی چی بعدا معلوم میشه تو پروسه ویزا یا ..؟
دانشگاه مخارجو که تخمین بزنه بهتون اعلام میکنه چقد لازم دارین. بعد دیگه کلا یه بی اس بگیرین ببرین. البته مشاهده شده دوتا جدا هم گرفتن و مشکلی نبوده
دانشگاه مخارجو که تخمین بزنه بهتون اعلام میکنه چقد لازم دارین. بعد دیگه کلا یه بی اس بگیرین ببرین. البته مشاهده شده دوتا جدا هم گرفتن و مشکلی نبوده
کارت درسته مریم خانم
کارت درسته مریم خانم
موفق باشین 😊😊