کیس من: متاهل، فول فاند PhD گرفتم، کارمند صنعت، معدن و تجارتم، یه مقاله ام چاپ شده تو آمریکا، رشته ام کیهانشناسی، لاتاری شرکت کردیم دوتامون، رزومه تقریبا همونه، گپ تحصیلی ۵ سال که مشغول کارمندی، تدریس، آماده شدن برای امتحانات تافل و جی آر ای و مطالعه برای آزمون پی اچ دی و کار پژوهشی در رشته ام که لازمه اش تحصیل انواع نرم افزارهای تخصصی بوده، فامیل هم آمریکا نداریم. و اما سوالاتم: ۱. مالیات رو از فاند پرداخت می کنم یا چطوره قضیه اش؟ ۲. من کارمنده و داره تغییر قرارداد پیدا میکنم از قراردادی به پیمانی برای روز مصاحبه مدارک شغلی و اداری چیزی میخواد؟ ۳. توی دی اس آیا همه سوالات را میخواد جواب بدیم یا نه؟ ۴. ویزا چه مدت اعتبار دارد؟ به عبارتی تا چه مدت می توانی وارد آمریکا نشوی؟ مثلا دیفر کنی. ۵. تو مراحل فرم وقت سفارت اینجا که گفته آیا همرا هم دارید منظور در روز مصاحبه است یا در رفتن به آمریکا؟ ۶. من که سالهاست کارمند قراردادی دولتم برای سفارت مدرکی گواهی چیزی نیاز دارم ارائه بدم یا نه؟ ۷. فرم Sevis چی هست؟ قبلا ازتون ممنونم.

کیس من:

متاهل، فول فاند PhD گرفتم، کارمند صنعت، معدن و تجارتم، یه مقاله ام چاپ شده تو آمریکا، رشته ام کیهانشناسی، لاتاری شرکت کردیم دوتامون، رزومه تقریبا همونه، گپ تحصیلی ۵ سال که مشغول کارمندی، تدریس، آماده شدن برای امتحانات تافل و جی آر ای و مطالعه برای آزمون پی اچ دی و کار پژوهشی در رشته ام که لازمه اش تحصیل انواع نرم افزارهای تخصصی بوده، فامیل هم آمریکا نداریم.

و اما سوالاتم:

۱. مالیات رو از فاند پرداخت می کنم یا چطوره قضیه اش؟

۲. من کارمنده و داره تغییر قرارداد پیدا میکنم از قراردادی به پیمانی برای روز مصاحبه مدارک شغلی و اداری چیزی میخواد؟

۳. توی دی اس آیا همه سوالات را میخواد جواب بدیم یا نه؟

۴. ویزا چه مدت اعتبار دارد؟ به عبارتی تا چه مدت می توانی وارد آمریکا نشوی؟ مثلا دیفر کنی.

۵. تو مراحل فرم وقت سفارت اینجا که گفته آیا همرا هم دارید منظور در روز مصاحبه است یا در رفتن به آمریکا؟

۶. من که سالهاست کارمند قراردادی دولتم برای سفارت مدرکی گواهی چیزی نیاز دارم ارائه بدم یا نه؟

۷. فرم Sevis چی هست؟

قبلا ازتون ممنونم.
کیس من:

متاهل، فول فاند PhD گرفتم، کارمند صنعت، معدن و تجارتم، یه مقاله ام چاپ شده تو آمریکا، رشته ام کیهانشناسی، لاتاری شرکت کردیم دوتامون، رزومه تقریبا همونه، گپ تحصیلی ۵ سال که مشغول کارمندی، تدریس، آماده شدن برای امتحانات تافل و جی آر ای و مطالعه برای آزمون پی اچ دی و کار پژوهشی در رشته ام که لازمه اش تحصیل انواع نرم افزارهای تخصصی بوده، فامیل هم آمریکا نداریم.

و اما سوالاتم:

۱. مالیات رو از فاند پرداخت می کنم یا چطوره قضیه اش؟

۲. من کارمنده و داره تغییر قرارداد پیدا میکنم از قراردادی به پیمانی برای روز مصاحبه مدارک شغلی و اداری چیزی میخواد؟

۳. توی دی اس آیا همه سوالات را میخواد جواب بدیم یا نه؟

۴. ویزا چه مدت اعتبار دارد؟ به عبارتی تا چه مدت می توانی وارد آمریکا نشوی؟ مثلا دیفر کنی.

۵. تو مراحل فرم وقت سفارت اینجا که گفته آیا همرا هم دارید منظور در روز مصاحبه است یا در رفتن به آمریکا؟

۶. من که سالهاست کارمند قراردادی دولتم برای سفارت مدرکی گواهی چیزی نیاز دارم ارائه بدم یا نه؟

۷. فرم Sevis چی هست؟

قبلا ازتون ممنونم.
1.مالیات از فاند پرداخت میشه
2.از ما مدرکی راجب شغل نخواستن. خودمم که خواستم ارائه بدم نگرفت. اما بهتره همراهتون باشه که اگه خاست ارائه بدین.
3.بله
4.اگه ویزا چاپ بشه توی پاس حداکثر 90 روز اعتبار داره
5.متاسفانه یادم نیست دقیق کدوم بخش هست این سوال
6.همراهتون باشه ضرر نداره
7.شماره سویس. شماره ای که توی آی توئنی میخوره و مهمترین هویت شما میشه.
8.منم کیهان شناسی ام
1.مالیات از فاند پرداخت میشه
2.از ما مدرکی راجب شغل نخواستن. خودمم که خواستم ارائه بدم نگرفت. اما بهتره همراهتون باشه که اگه خاست ارائه بدین.
3.بله
4.اگه ویزا چاپ بشه توی پاس حداکثر 90 روز اعتبار داره
5.متاسفانه یادم نیست دقیق کدوم بخش هست این سوال
6.همراهتون باشه ضرر نداره
7.شماره سویس. شماره ای که توی آی توئنی میخوره و مهمترین هویت شما میشه.
8.منم کیهان شناسی ام
ایول هم کلاسی کدوم دانشگاه؟
ایول هم کلاسی کدوم دانشگاه؟
The University of Kentucky
The University of Kentucky
😔 موفق باشین من دالاس
UT at Dallas
1.مالیات از فاند پرداخت میشه
2.از ما مدرکی راجب شغل نخواستن. خودمم که خواستم ارائه بدم نگرفت. اما بهتره همراهتون باشه که اگه خاست ارائه بدین.
3.بله
4.اگه ویزا چاپ بشه توی پاس حداکثر 90 روز اعتبار داره
5.متاسفانه یادم نیست دقیق کدوم بخش هست این سوال
6.همراهتون باشه ضرر نداره
7.شماره سویس. شماره ای که توی آی توئنی میخوره و مهمترین هویت شما میشه.
8.منم کیهان شناسی ام
سوال 6 اونجا که میگه add applicant افتاد؟
سوال 6 اونجا که میگه add applicant افتاد؟
گفته اپلیکنت دیگه. هرکی قراره به عنوان همراه باهاتون بیاد امریکا. و نتیجتا سفارت. اینجوری یه دی اس پر میشه برای هردو نفر. و همزمان وقت گرفته میشه.
گفته اپلیکنت دیگه. هرکی قراره به عنوان همراه باهاتون بیاد امریکا. و نتیجتا سفارت. اینجوری یه دی اس پر میشه برای هردو نفر. و همزمان وقت گرفته میشه.
یه دی اس!؟!؟ نه دوتا دی اس و یه فرم وقت سفارت که وقتی اپلیکنت اضافه کنی یعنی باهمین.
یه دی اس!؟!؟ نه دوتا دی اس و یه فرم وقت سفارت که وقتی اپلیکنت اضافه کنی یعنی باهمین.
آره آره. همون. دیدی گفتم من یادم رفته.
سوال 6 اونجا که میگه add applicant افتاد؟
بازم اینو با بچه هایی که تازه دی اس پر کردن مشورت کنین. من یسال گذشته. ممکنه اشتباه کنم