دوستان سلام. بنده به احتمال خیلی قوی اگه ویزای تحصیلی دخترم اوکی بشه ژانویه میایم تورنتو.. خدا خیرتون بده. ..یه فکری واسه کار من بکنین😂😂😂

دوستان سلام. بنده به احتمال خیلی قوی اگه ویزای تحصیلی دخترم اوکی بشه ژانویه میایم تورنتو.. خدا خیرتون بده. ..یه فکری واسه کار من بکنین😂😂😂
دوستان سلام. بنده به احتمال خیلی قوی اگه ویزای تحصیلی دخترم اوکی بشه ژانویه میایم تورنتو.. خدا خیرتون بده. ..یه فکری واسه کار من بکنین😂😂😂
اگه تجربه کاری و سوابقتون رو بدونم شاید بشه کمکی کرد

لطفا هیچ لزومی نداره توی گروه از سوابق تجربیات و تخصص های خودتون بگید
البته اگه راحت هستی ایرادی نداره!!!