من فکر میکنم اینجا بیشتر مطالب سلیقه ای انتخاب میشه تا قانونی اولا که یکی باید فرق بین لینک رفرنس رو با لینک تبلیغی برای مدیران توضیح بده اینجا یه عده از دوستان نشستن تا خودشونو با فاز مدیریت مجازی ارضا کنن اصلا هم کسی از ادمینها مطالب رو نمیخونه ۴ تا مطلب قابل استفاده هم هست پاگ میکنید

من فکر میکنم اینجا بیشتر مطالب سلیقه ای انتخاب میشه تا قانونی
اولا که یکی باید فرق بین لینک رفرنس رو با لینک تبلیغی برای مدیران توضیح بده
اینجا یه عده از دوستان نشستن تا خودشونو با فاز مدیریت مجازی ارضا کنن
اصلا هم کسی از ادمینها مطالب رو نمیخونه
۴ تا مطلب قابل استفاده هم هست پاگ میکنید
من فکر میکنم اینجا بیشتر مطالب سلیقه ای انتخاب میشه تا قانونی
اولا که یکی باید فرق بین لینک رفرنس رو با لینک تبلیغی برای مدیران توضیح بده
اینجا یه عده از دوستان نشستن تا خودشونو با فاز مدیریت مجازی ارضا کنن
اصلا هم کسی از ادمینها مطالب رو نمیخونه
۴ تا مطلب قابل استفاده هم هست پاگ میکنید
سلام.
من پاسخ گو هستم در این گروه

متاسفانه شرایط کاری و فاصله زمانی و عدم حضور پیوسته من باعث شده خیلی ها توی گروه دور بردان

از مشکلات پیش اومده صمیمانه عذرخواهی میکنم