سلام دوستان این جمله یعنی چی؟🙏🌹: prenez un verre de coca par jour, mais c'est tout

سلام دوستان این جمله یعنی چی؟🙏🌹:


prenez un verre de coca par jour, mais c'est tout
سلام دوستان این جمله یعنی چی؟🙏🌹:


prenez un verre de coca par jour, mais c'est tout
هرروز یک لیوان کوکا بگیرید اما همش همینه