اگه ادم توريستي بياد المان ميشه درخواست پناهندگي بده؟؟؟ چند درصد امكان داره قبول كنن؟؟؟

اگه ادم توريستي بياد المان ميشه درخواست پناهندگي بده؟؟؟
چند درصد امكان داره قبول كنن؟؟؟
اگه ادم توريستي بياد المان ميشه درخواست پناهندگي بده؟؟؟
چند درصد امكان داره قبول كنن؟؟؟
بله میشه قبولیتونم بستگی به کیستون داره
اگه ادم توريستي بياد المان ميشه درخواست پناهندگي بده؟؟؟
چند درصد امكان داره قبول كنن؟؟؟
آلمان ویزای توریستی نداره
آلمان ویزای توریستی نداره
منظورشون همون شینگنه فک کنم
منظورشون همون شینگنه فک کنم
شینگن با توریستی فرق داره، شینگن بیاد درگیر دابلین میشن و...
شینگن با توریستی فرق داره، شینگن بیاد درگیر دابلین میشن و...
اینم درسته ولی دابلین چیزی نی حل نشه البته بتونن بدون دابلین بیان که خیلی بهتره