برای شما هم پیش خواهد اومد البته اگر بتونید از شهرتون خارج بشید. شما الان توی شهرتون پلاکارد می‌اندازید گردنتون

برای شما هم پیش خواهد اومد البته اگر بتونید از شهرتون خارج بشید. شما الان توی شهرتون پلاکارد می‌اندازید گردنتون