حالا دوستان با اطلاعات کاملی که دارین چند ساله میشه پاس المانی گرفت

حالا دوستان با اطلاعات کاملی که دارین چند ساله میشه پاس المانی گرفت
حالا دوستان با اطلاعات کاملی که دارین چند ساله میشه پاس المانی گرفت
بامداد کامل توضیح داده
بامداد کامل توضیح داده
من اینجا سوال کردم الان
من اینجا سوال کردم الان
جواب سوالتون خیلی تخصصی تر و کاملتر بامداد جواب داده
حالا دوستان با اطلاعات کاملی که دارین چند ساله میشه پاس المانی گرفت
لطفا به این سوال پاسخ بدین🙏
لطفا به این سوال پاسخ بدین🙏
چند ساله المانین
چند ساله المانین
۷سال خوبه
چند ساله المانین
ایرانم و به زودی میام
میخواستم بدونم اگه کیسم پذیرفته بشه بعد چند سال میتونم اقامت دائم داشته باشم
ایرانم و به زودی میام
میخواستم بدونم اگه کیسم پذیرفته بشه بعد چند سال میتونم اقامت دائم داشته باشم
بعد از درخواست پناهندگی و قبولی، اگر سه سال بگذره و شما مدرک س یک و کار داشته باشین اقامت دایم میگیرین
بعد از درخواست پناهندگی و قبولی، اگر سه سال بگذره و شما مدرک س یک و کار داشته باشین اقامت دایم میگیرین
اوکی
سپاسگذارم دوست خوبم 🙏
اوکی
سپاسگذارم دوست خوبم 🙏
خواهش میکنم به امید مموفقیتتون
ایرانم و به زودی میام
میخواستم بدونم اگه کیسم پذیرفته بشه بعد چند سال میتونم اقامت دائم داشته باشم
بعد از پنج سال اگه مدرک زبان B1 داشته باشی وکار بکنی
بعد از پنج سال اگه مدرک زبان B1 داشته باشی وکار بکنی
متشکرم بزرگوار 🙏
ایرانم و به زودی میام
میخواستم بدونم اگه کیسم پذیرفته بشه بعد چند سال میتونم اقامت دائم داشته باشم
شما اگه مدرک c1بگیرین و حدود ۴۰درصد درامد از خودتون باشه بعد ۳سال
شما اگه مدرک c1بگیرین و حدود ۴۰درصد درامد از خودتون باشه بعد ۳سال
بسیار عالی
سپاس 🙏