RasouL , E: تقدیم به تمام پارسی زبانان هرکدوم از ما از کاری لذت میبریم و پیوسته در تلاش براي ارضا حس درون خود هستیم که لذت را برای ما به ارمغان بیاورد. لذت های ما ریشه در ذات , فرهنگ و تربیت ما دارند . اما یک نیاز بین تمام انسانها مشترک ميباشد . و آن هم نیاز به تبادل محبت است. میتوان به جرائت گفت هیچکس از محبت رنج نمیبرد . شاید به ظاهر برای بعضی ها قابل انکار باشد و از حوصله ی گپ خارج ، اما مثل نیاز به غذا خوردن محبت هم در ذات انسانها نهادینه شده است . نیاز به آموختن هم از این قانون مستثنی نیست. و به قول معروف ثروت با هزینه و خرج کردن از بین می رود و تمام می شود اما علم با انفاق و آموختن به دیگری، گسترش ميابد و پیشرفت ميکند . و ناخالصیها و اشتباهاتش برطرف می گردد. حضور ما اما برای کمک به شما در این صحنه صرفا بهانه است ما از کار خود لذت میبریم. این یک وظیفه نیست لطف ما به شما و خود ما هست . در ازای این لطف اما چه میخواییم؟ هیچ! فقط قطع کننده تصویر خوب کساني که بی منت برای موفقیت شما و آیندگان شما در تلاش اند نباشید. شما هم به جمع ما بپیوندید. لینک ورود به گروه ویژه ایرانیان ساکن آلمان @AnjomaneIranianeAlman لینک گروه چالشهای مهاجرت به آلمان https://t.me/joinchat/BYOuy0NjJksq-kcT6fztgg لینک گروه آلماني بیاموزیم https://t.me/joinchat/BYOuy0JhhSBx70Z7WSNAig وز محبت خارها گل میشود وز محبت سرکه ها مل میشود پاینده باشید در پناه خرد و اندیشه تیم انجمن ایرانیان آلمان

RasouL , E:
تقدیم به تمام پارسی زبانان

هرکدوم از ما از کاری لذت میبریم و پیوسته در تلاش براي ارضا حس درون خود هستیم که لذت را برای ما به ارمغان بیاورد.
لذت های ما ریشه در ذات , فرهنگ و تربیت ما دارند . اما یک نیاز بین تمام انسانها مشترک ميباشد . و آن هم نیاز به تبادل محبت است. میتوان به جرائت گفت هیچکس از محبت رنج نمیبرد . شاید به ظاهر برای بعضی ها قابل انکار باشد و از حوصله ی گپ خارج ، اما مثل نیاز به غذا خوردن محبت هم در ذات انسانها نهادینه شده است .
نیاز به آموختن هم از این قانون مستثنی نیست. و به قول معروف ثروت با هزینه و خرج کردن از بین می رود و تمام می شود اما علم با انفاق و آموختن به دیگری، گسترش ميابد و پیشرفت ميکند . و ناخالصیها و اشتباهاتش برطرف می گردد.
حضور ما اما برای کمک به شما در این صحنه صرفا بهانه است ما از کار خود لذت میبریم. این یک وظیفه نیست لطف ما به شما و خود ما هست . در ازای این لطف اما چه میخواییم؟ هیچ!
فقط قطع کننده تصویر خوب کساني که بی منت برای موفقیت شما و آیندگان شما در تلاش اند نباشید. شما هم به جمع ما بپیوندید.

لینک ورود به گروه ویژه ایرانیان ساکن آلمان
@AnjomaneIranianeAlman

لینک گروه چالشهای مهاجرت به آلمان

https://t.me/joinchat/BYOuy0NjJksq-kcT6fztgg


لینک گروه آلماني بیاموزیم
https://t.me/joinchat/BYOuy0JhhSBx70Z7WSNAig


وز محبت خارها گل میشود
وز محبت سرکه ها مل میشود

پاینده باشید در پناه خرد و اندیشه

تیم انجمن ایرانیان آلمان