سلام دوستان کسی آشنا داره ازطریق ترکیه قاچاق برمعرفی کنه واسه المان

سلام دوستان کسی آشنا داره ازطریق ترکیه قاچاق برمعرفی کنه واسه المان
سلام دوستان کسی آشنا داره ازطریق ترکیه قاچاق برمعرفی کنه واسه المان
پول زیاد میگرن
پول زیاد میگرن
چقدرمیگیرن هزینش چقدره
چقدرمیگیرن هزینش چقدره
یکی میگفت از یونان تا المان 4000
یکی میگفت از یونان تا المان 4000
دلار
دلار
اطلاع ندارم
دلار
بله دلار
دلار
من آدم سراغ دارم ایران با ۱۱۰۰۰ تا میبره آلمان هوایی
من آدم سراغ دارم ایران با ۱۱۰۰۰ تا میبره آلمان هوایی
سراغ داری میتونی توو پی وی توضیح بدی واسه یکی از آشناها میخوام
من آدم سراغ دارم ایران با ۱۱۰۰۰ تا میبره آلمان هوایی
اگه منظورتون از طریق ویزای شینگنه کشورای اطراف آلمانه،با 25 میلیون هم میبرن
اگه منظورتون از طریق ویزای شینگنه کشورای اطراف آلمانه،با 25 میلیون هم میبرن
نه ویزای شینگن نیست
اگه منظورتون از طریق ویزای شینگنه کشورای اطراف آلمانه،با 25 میلیون هم میبرن
فرانسه هم ۲۵ هست؟
سلام دوستان کسی آشنا داره ازطریق ترکیه قاچاق برمعرفی کنه واسه المان
چرا از ایران شینگن نمیگیزی
البته اگر هنوز ترکیه نرفتی
چرا از ایران شینگن نمیگیزی
البته اگر هنوز ترکیه نرفتی
آشنا دارم تو ایران