سلام خدمت دوستان کسی اینجا یورو نیاز داره که ایران تومان بریزد حساب اینجا یورو تحویل بگیره؟

سلام خدمت دوستان کسی اینجا یورو نیاز داره که ایران تومان بریزد حساب اینجا یورو تحویل بگیره؟