سلام دوستان کسی میدونه اتریش دعوتنامه میخواد یا نه؟ممنون میشم اگه کمک کنید

سلام دوستان کسی میدونه اتریش دعوتنامه میخواد یا نه؟ممنون میشم اگه کمک کنید
سلام دوستان کسی میدونه اتریش دعوتنامه میخواد یا نه؟ممنون میشم اگه کمک کنید
نه