اگه کسی بچه کوچیک داشته باش شرایطش چجوریه ؟آخه بمن گفتن کسیکه بچه دار باش خیلی تو کمپ نمی مونه ؟ لطفا اگه کسی در این مورد اطلاعی داره لطف بکنه توضیح بده ممنون میشم

اگه کسی بچه کوچیک داشته باش شرایطش چجوریه ؟آخه بمن گفتن کسیکه بچه دار باش خیلی تو کمپ نمی مونه ؟ لطفا اگه کسی در این مورد اطلاعی داره لطف بکنه توضیح بده ممنون میشم
اگه کسی بچه کوچیک داشته باش شرایطش چجوریه ؟آخه بمن گفتن کسیکه بچه دار باش خیلی تو کمپ نمی مونه ؟ لطفا اگه کسی در این مورد اطلاعی داره لطف بکنه توضیح بده ممنون میشم
هیچ تفاوتی نداره من خودم فامیلهای را میشناسم که خانمش توی گمپ حامله شده بچه اش به دنیا امده هنوز هم توی کمپ هستند
هیچ تفاوتی نداره من خودم فامیلهای را میشناسم که خانمش توی گمپ حامله شده بچه اش به دنیا امده هنوز هم توی کمپ هستند
ممنون از راهنماییتون🙏🙏
ممنون از راهنماییتون🙏🙏
خواهش میکنم
اگه کسی بچه کوچیک داشته باش شرایطش چجوریه ؟آخه بمن گفتن کسیکه بچه دار باش خیلی تو کمپ نمی مونه ؟ لطفا اگه کسی در این مورد اطلاعی داره لطف بکنه توضیح بده ممنون میشم
همه چی به شانس بستگی داره البته اگه بچه مدرسه ای باشه زود تر مستقر میشین ولی دلیل نمیشه بهتون خونه بدن
نمونش خود ما بعد از چندین بار ترانسفر شدن منتقل شدیم به هایم دایم با شرایط اسفبار
اگه کسی بچه کوچیک داشته باش شرایطش چجوریه ؟آخه بمن گفتن کسیکه بچه دار باش خیلی تو کمپ نمی مونه ؟ لطفا اگه کسی در این مورد اطلاعی داره لطف بکنه توضیح بده ممنون میشم
هیچ ربطی نداره
من با بچه کوچیک 5 ماه در کمپ موندم و الان هم بعد از قبولی در هایم هستم که همون شرایط کمپ رو داره و فقط پخت و پز با خودمونه .
تازه بودند خانواده هایی که خانمشان باردار بود و ماندند تا بچه به دنیا آمد و هنوز هم بچه شان 3 ماهه شده و هنوز در کمپ هستند .

اینکه اینجا پولو خورونه ، خوب معلومه که نیست .
اینجا کمپ و هایم است ، نه هتل !!!
تازه شرایطش بهتر از منزل خودتون در ایران هم نیست . ولی آینده اش هزار برابر بهتره .
هیچ ربطی نداره
من با بچه کوچیک 5 ماه در کمپ موندم و الان هم بعد از قبولی در هایم هستم که همون شرایط کمپ رو داره و فقط پخت و پز با خودمونه .
تازه بودند خانواده هایی که خانمشان باردار بود و ماندند تا بچه به دنیا آمد و هنوز هم بچه شان 3 ماهه شده و هنوز در کمپ هستند .

اینکه اینجا پولو خورونه ، خوب معلومه که نیست .
اینجا کمپ و هایم است ، نه هتل !!!
تازه شرایطش بهتر از منزل خودتون در ایران هم نیست . ولی آینده اش هزار برابر بهتره .
دقیقا
هیچ ربطی نداره
من با بچه کوچیک 5 ماه در کمپ موندم و الان هم بعد از قبولی در هایم هستم که همون شرایط کمپ رو داره و فقط پخت و پز با خودمونه .
تازه بودند خانواده هایی که خانمشان باردار بود و ماندند تا بچه به دنیا آمد و هنوز هم بچه شان 3 ماهه شده و هنوز در کمپ هستند .

اینکه اینجا پولو خورونه ، خوب معلومه که نیست .
اینجا کمپ و هایم است ، نه هتل !!!
تازه شرایطش بهتر از منزل خودتون در ایران هم نیست . ولی آینده اش هزار برابر بهتره .
بی نهایت سپاس 🙏🙏