به نظرت مثلا اگه در ماه مقداری پول بدم به کسی میتونم ۶ ماه برم پیشش؟

به نظرت مثلا اگه در ماه مقداری پول بدم به کسی میتونم ۶ ماه برم پیشش؟