ببین شما امکان داره وکیل بگیرید جواب دوبلین شما بعد از پنج ماه بیاد و منفی بشه باید وکیل براتون اعتراض بزنه و اونم باز طول میکشه تا جواب اعتراضتون بیاد دقیق مشخص نمیکنه تو ۶ ماه دوبلین شما بخشیده بشه

ببین شما امکان داره وکیل بگیرید جواب دوبلین شما بعد از پنج ماه بیاد و منفی بشه باید وکیل براتون اعتراض بزنه و اونم باز طول میکشه تا جواب اعتراضتون بیاد دقیق مشخص نمیکنه تو ۶ ماه دوبلین شما بخشیده بشه
ببین شما امکان داره وکیل بگیرید جواب دوبلین شما بعد از پنج ماه بیاد و منفی بشه باید وکیل براتون اعتراض بزنه و اونم باز طول میکشه تا جواب اعتراضتون بیاد دقیق مشخص نمیکنه تو ۶ ماه دوبلین شما بخشیده بشه
من منظورم از 6 ماه اینه که شش ماه المان زندگی کنم بعد خودمو معرفی کنم.
من منظورم از 6 ماه اینه که شش ماه المان زندگی کنم بعد خودمو معرفی کنم.
اره اگه شش ماه سیاه زندگی کنی بعد معرفی کنی اون حرفی جداست و زود اینترویو میشی و ترانسفر میشی به کمپ دائم و اونم باز بستگی به ایالتت داره
من منظورم از 6 ماه اینه که شش ماه المان زندگی کنم بعد خودمو معرفی کنم.
خانواده ای رو میشناختم که اثر فرانسه داشتن وکیل گفته بود خودتو معرفی کنی صددرصد دوبلین بهت میخوره اگه میتونین ۶ ماه سیاه زندگی کنید بعد بیایید با من قرارداد بنوسید در غیر اینصورت کاری نمیشه کرد
خانواده ای رو میشناختم که اثر فرانسه داشتن وکیل گفته بود خودتو معرفی کنی صددرصد دوبلین بهت میخوره اگه میتونین ۶ ماه سیاه زندگی کنید بعد بیایید با من قرارداد بنوسید در غیر اینصورت کاری نمیشه کرد
من کسی رو میشناسم
با ویزای فرانسه اومد
بعد رفت انگلیس و خودش رو بعد از هشت ماه معرفی کرد
ولی اثر انگشتش تو فرانسه در اومده
حالا فعلا نتیجه دادگاهش نیومده