و در همچین گروه‌هایی معمولا تمامی افراد تجربیات خودشون رو به اشتراک میزارن و هر کس خودش مسؤل تصمیمی هست که میگیره

و در همچین گروه‌هایی معمولا تمامی افراد تجربیات خودشون رو به اشتراک میزارن و هر کس خودش مسؤل تصمیمی هست که میگیره