الان دنبال این هستم که یک وکیل دیگه پیدا کنم واسه مرحله دوم

الان دنبال این هستم که یک وکیل دیگه پیدا کنم واسه مرحله دوم
الان دنبال این هستم که یک وکیل دیگه پیدا کنم واسه مرحله دوم
شما کدوم شهر هستید؟