manm fk kardam pak mikone

manm fk kardam pak mikone
manm fk kardam pak mikone
اگه قبل اینترویو گفته بودی پاک میکردم برات
اگه قبل اینترویو گفته بودی پاک میکردم برات
mishe begid cheturi angoshto k to dublin sabt shode pak mikonid ?
mishe begid cheturi angoshto k to dublin sabt shode pak mikonid ?
گفتم سفیر داریم ایشون این کارا میکنن