البته خانم شایرر کار پناهندگی هم انجام میدن، من چندتا از دفاعیه هاشون رو برای دوستان افغانستانی دیدم واقعا عالی بود ولی نمی‌دونم آیا در مورد ایران هم تجربه ای داره یا نه.

البته خانم شایرر کار پناهندگی هم انجام میدن، من چندتا از دفاعیه هاشون رو برای دوستان افغانستانی دیدم واقعا عالی بود ولی نمی‌دونم آیا در مورد ایران هم تجربه ای داره یا نه.