البته آلمانی باشه که از ایران شناخت داشته باشه اگه کسی سراغ داشتید ممنون میشم معرفی کنید

البته آلمانی باشه که از ایران شناخت داشته باشه اگه کسی سراغ داشتید ممنون میشم معرفی کنید
البته آلمانی باشه که از ایران شناخت داشته باشه اگه کسی سراغ داشتید ممنون میشم معرفی کنید
من چهارتا وکیل می‌شناسم. که همگی آلمانی اند.
اسمشون رو میذارم، خواستید خودتون یه سرچ در موردشون بزنید،