‍ 🍃🌸🍃🌸🍃 🌸🍃🌸 🍃🌸 🌸 #نسخه_های_شفابخش ✍درمان سوزش ادرار کسانی که هنگام ادرار سوزش عجیبی دارند باید بدانند که سوزش ادرار از گرمی است پس خاکشیر، آب هندوانه، آب انار، خیار و شربت بنفشه را مصرف کنند تا این مشکلشان رفع گردد. ✅پاسخ از دکتر حسین روازاده 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema 🌸 🍃🌸 🌸🍃🌸 🍃🌸🍃🌸🍃

‍ 🍃🌸🍃🌸🍃
🌸🍃🌸
🍃🌸
🌸

#نسخه_های_شفابخش

✍درمان سوزش ادرار

کسانی که هنگام ادرار سوزش عجیبی دارند باید بدانند که سوزش ادرار از گرمی است
پس خاکشیر، آب هندوانه، آب انار، خیار و شربت بنفشه را مصرف کنند تا این مشکلشان رفع گردد.


✅پاسخ از دکتر حسین روازاده


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema

🌸
🍃🌸
🌸🍃🌸
🍃🌸🍃🌸🍃