#احادیث_پزشکی امام رضا علیه السلام : ✍..هم آغوشی را برای آخر شب بگذارید، زیرا برای بدن مناسب، برای فرزنددار شدن امیدوارتر و فرزند عاقل‌‌تر خواهد شد. 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema

#احادیث_پزشکی

امام رضا علیه السلام :
✍..هم آغوشی را برای آخر شب بگذارید، زیرا برای بدن مناسب، برای فرزنددار شدن امیدوارتر و فرزند عاقل‌‌تر خواهد شد.


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema
#احادیث_پزشکی

امام رضا علیه السلام :
✍..هم آغوشی را برای آخر شب بگذارید، زیرا برای بدن مناسب، برای فرزنددار شدن امیدوارتر و فرزند عاقل‌‌تر خواهد شد.


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema