🍃🌸🍃🌸🍃 🌸🍃🌸 🍃🌸 🌸 🔺 طب غربی یا طب الائمه⁉️ 🍎شما علم را از چه کسانی اخذ می کنید ▪️▪️▪️▪️▪️ ✅معصومین می فرمایند:بهترین و مهمترین وعده غذایی شام است و نباید ترک شود. ❌پزشکی غربی می گوید: بدترین وعده غذایی شام است و باید ترک شود! ✅معصومین می فرمایند:وعده غذایی دوتاست(صبح و شام )که موجب سلامت دستگاه گوارشی و بدن است. ❌پزشکی غربی می گوید: وعده غذایی دوبار موجب بیماری دستگاه گوارشی و بدن است و هر چند ساعت یکبار بایستی چیزی خورد! ✅معصومین می فرمایند:نظام هستی احسن است و هیچ چیزی در خلقت بدن زائده نیست. ❌پزشکی غربی می گوید:در بدن زائده ی آپاندیس،لوزه زائد،رگ زاپاسی درپا و یک کلیه اضافی موجود هست که قبلا کارایی داشته است و الان می توان با پیشرفت جراحی از شرشان خلاص شد یا به دیگران فروخت! ✅معصومین می فرمایند:برای دستشویی روی پا نشسته و به پای چپ تکیه کنید.(روی پا) ❌پزشکی غربی می گوید:دستشویی فرنگی ،از نشستن روی پا برای دستشویی رفتن بهتر است!(روی صندلی) ✅معصومین می فرمایند:مسواک هنگام خواب، بیدارشدن و نماز هست و بعد غذا خلال با چوب های مجاز انجام شود. ❌پزشکی غربی می گوید:مسواک بعد از غذا استفاده شود و خلال پلاستیکی و نخ دندان زده شود. 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema 🌸 🍃🌸 🌸🍃🌸 🍃🌸🍃🌸🍃

🍃🌸🍃🌸🍃
🌸🍃🌸
🍃🌸
🌸
🔺 طب غربی یا طب الائمه⁉️

🍎شما علم را از چه کسانی اخذ می کنید

▪️▪️▪️▪️▪️

✅معصومین می فرمایند:بهترین و مهمترین وعده غذایی شام است و نباید ترک شود.
❌پزشکی غربی می گوید: بدترین وعده غذایی شام است و باید ترک شود!

✅معصومین می فرمایند:وعده غذایی دوتاست(صبح و شام )که موجب سلامت دستگاه گوارشی و بدن است.
❌پزشکی غربی می گوید: وعده غذایی دوبار موجب بیماری دستگاه گوارشی و بدن است و هر چند ساعت یکبار بایستی چیزی خورد!

✅معصومین می فرمایند:نظام هستی احسن است و هیچ چیزی در خلقت بدن زائده نیست.
❌پزشکی غربی می گوید:در بدن زائده ی آپاندیس،لوزه زائد،رگ زاپاسی درپا و یک کلیه اضافی موجود هست که قبلا کارایی داشته است و الان می توان با پیشرفت جراحی از شرشان خلاص شد یا به دیگران فروخت!

✅معصومین می فرمایند:برای دستشویی روی پا نشسته و به پای چپ تکیه کنید.(روی پا)
❌پزشکی غربی می گوید:دستشویی فرنگی ،از نشستن روی پا برای دستشویی رفتن بهتر است!(روی صندلی)

✅معصومین می فرمایند:مسواک هنگام خواب، بیدارشدن و نماز هست و بعد غذا خلال با چوب های مجاز انجام شود.
❌پزشکی غربی می گوید:مسواک بعد از غذا استفاده شود و خلال پلاستیکی و نخ دندان زده شود.

🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema


🌸
🍃🌸
🌸🍃🌸
🍃🌸🍃🌸🍃