#زیبایی_پوست_و_صورت ✍...مصرف گردو مصرف 25 گرم گردوی تازه حدود 15 درصد نیاز روزانه‌ به ویتامین E را ویتامین جوانی را تامین و چین و چروک را از پوست دور میکند 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema

#زیبایی_پوست_و_صورت

✍...مصرف گردو

مصرف 25 گرم گردوی تازه حدود 15 درصد نیاز روزانه‌ به ویتامین E را ویتامین جوانی را تامین و چین و چروک را از پوست دور میکند


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema
#زیبایی_پوست_و_صورت

✍...مصرف گردو

مصرف 25 گرم گردوی تازه حدود 15 درصد نیاز روزانه‌ به ویتامین E را ویتامین جوانی را تامین و چین و چروک را از پوست دور میکند


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema