در تابستان گردو بخوریم⁉️ #گردو در گرما باعث افزایش حرارت و تحریک پوست، و در سرما باعث دفع سردی بدن و گرم شدن کلیه ها می شود❗️ 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema

در تابستان گردو بخوریم⁉️

#گردو در گرما باعث افزایش حرارت و تحریک پوست، و در سرما باعث دفع سردی بدن و گرم شدن کلیه ها می شود❗️


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema
در تابستان گردو بخوریم⁉️

#گردو در گرما باعث افزایش حرارت و تحریک پوست، و در سرما باعث دفع سردی بدن و گرم شدن کلیه ها می شود❗️


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema