💥درمان یبوست 💕گلابی ضد یبوست ♦️ یکی از خواص گلابی 🍐خاصیت ملین بودن آن است و دانه های ریزی که در موقع خوردن گلابی احساس می کنید برای دفع مواد زائد، مفید می باشد 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema

💥درمان یبوست

💕گلابی ضد یبوست

♦️ یکی از خواص گلابی 🍐خاصیت ملین بودن آن است و دانه های ریزی که در موقع خوردن گلابی احساس می کنید برای دفع مواد زائد، مفید می باشد


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema
💥درمان یبوست

💕گلابی ضد یبوست

♦️ یکی از خواص گلابی 🍐خاصیت ملین بودن آن است و دانه های ریزی که در موقع خوردن گلابی احساس می کنید برای دفع مواد زائد، مفید می باشد


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema