‍ ‍ 🍃🌸🍃🌸🍃 🌸🍃🌸 🍃🌸 🌸 🔵 تغذیه در ماه رمضان #مصرف_آب_هندوانه_سیب_موز 🍏🍌سردرد رمضان را با #موز و #سیب درمان کنید 🌿شایع ترین علت سردرد کمبود آب است در نتیجه توصیه می‌شود هندوانه، موز و سیب مصرف شود. ‏ 🤔تحقیقات نشان داده ، مصرف #موز در,صبح میتواند شما را خوش اخلاق کند! مصرف موز در صبح به دلیل افزایش #سروتونین در #مغز میتواند #افسردگی 😠بدخلقی شما را کاهش دهد.😃 🍉 #آب_هندوانه 🍉برای جلوگیری از #ورم_مفاصل خوب است. از آنجا که حاوی #کلسیم است. 🍉میتواند به تقویت ساختار #استخوان ها کمک کند. 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema 🌸 🍃🌸 🌸🍃🌸 🍃🌸🍃🌸🍃

‍ ‍ 🍃🌸🍃🌸🍃
🌸🍃🌸
🍃🌸
🌸

🔵 تغذیه در ماه رمضان

#مصرف_آب_هندوانه_سیب_موز

🍏🍌سردرد رمضان را با #موز و #سیب درمان کنید
🌿شایع ترین علت سردرد کمبود آب است در نتیجه توصیه می‌شود هندوانه، موز و سیب مصرف شود.


🤔تحقیقات نشان داده ، مصرف #موز در,صبح میتواند شما را خوش اخلاق کند!
مصرف موز در صبح به دلیل افزایش #سروتونین در #مغز میتواند #افسردگی 😠بدخلقی شما را کاهش دهد.😃

🍉 #آب_هندوانه

🍉برای جلوگیری از #ورم_مفاصل خوب است. از آنجا که حاوی #کلسیم است. 🍉میتواند به تقویت ساختار #استخوان ها کمک کند.


🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema

🌸
🍃🌸
🌸🍃🌸
🍃🌸🍃🌸🍃