‍ ‍ 🍃🌸🍃🌸🍃 🌸🍃🌸 🍃🌸 🌸 🔵 #درمان_کم_مویی🔵 ⭕️حنا 🍃پیامبراکرم(ص) 👈به حنا خضاب ببندید،چرا که دیده را جلا میدهد مو را میرویاند بو را خوش میسازد و همسر مرد را آرامش میبخشد. ⭕️شانه کردن با شانه عاج 🍃امام هادی(ع) 👈شانه کردن با شانه عاج،مو را بر سر میرویاند کرم ها را از مغز دور میسازد تلخه را فرومینشاند، و لثه و گوشت میان دندانها را تمیز و پاکیزه میسازد ⭕️سرمه 🍃امام صادق(ع) 👈سرمه،مو بر میرویاند،دیده را تیزی میبخشد و انسان را بر طولانی ساختن سجده یاری میرساند ⭕️انجیر 🍃امام رضا(ع) 👈انجیر بوی بد دهان را میبرد،استخوان را استحکام میبخشد،مو را میرویاند درد را میبرد و با وجود آن دیگر به راو نیاز نیست 🔅 طب الائمه 🔅 @tebbolaema 🌸 🍃🌸 🌸🍃🌸 🍃🌸🍃🌸🍃

‍ ‍ 🍃🌸🍃🌸🍃
🌸🍃🌸
🍃🌸
🌸
🔵 #درمان_کم_مویی🔵

⭕️حنا

🍃پیامبراکرم(ص)
👈به حنا خضاب ببندید،چرا که دیده را جلا میدهد مو را میرویاند بو را خوش میسازد و همسر مرد را آرامش میبخشد.

⭕️شانه کردن با شانه عاج

🍃امام هادی(ع)
👈شانه کردن با شانه عاج،مو را بر سر میرویاند کرم ها را از مغز دور میسازد تلخه را فرومینشاند، و لثه و گوشت میان دندانها را تمیز و پاکیزه میسازد

⭕️سرمه

🍃امام صادق(ع)
👈سرمه،مو بر میرویاند،دیده را تیزی میبخشد و انسان را بر طولانی ساختن سجده یاری میرساند

⭕️انجیر

🍃امام رضا(ع)
👈انجیر بوی بد دهان را میبرد،استخوان را استحکام میبخشد،مو را میرویاند درد را میبرد و با وجود آن دیگر به راو نیاز نیست🔅 طب الائمه 🔅
@tebbolaema

🌸
🍃🌸
🌸🍃🌸
🍃🌸🍃🌸🍃